kheirosalus

Que és la Quiropràctica?

La salut de la columna vertebral és essencial pel correcte funcionament del sistema nerviós i de tot el cos.

La Quiropràctica és una professió sanitària de primer contacte que s'encarrega del diagnòstic, tractament i prevenció d'alteracions mecàniques de la COLUMNA VERTEBRAL en particular i del sistema NEURO-MUSCULOESQUELÈTIC en general. Es basa en tècniques manuals, on s'inclouen ajustos articulars, centrant-se principalment en les subluxacions.


Aquestes disfuncions articulars en la columna es coneixen com a subluxacions vertebrals, fixacions o restriccions articulars, i poden generar un impacte en l'àmbit neurològic, com demostren estudis de neurofisiologia. En conseqüència es pot alterar l'homeòstasi del cos, és a dir, la capacitat de mantenir tot el sistema del cos en equilibri. L'objectiu de la Quiropràctica és estimular la capacitat fisiològica de l'organisme, afavorir l'adaptació i millorar el bon funcionament del cos, enfocant-se en l'estreta relació entre el SISTEMA NERVIÓS, la COLUMNA VERTEBRAL i la SALUT, entesa aquesta última com un estat de benestar BIO-PSICO-SOCIAL.

La subluxació

Es produeix quan una vèrtebra es desplaça de la seva correcta posició dins la columna vertebral, fet que pot provocar irritacions o interferències en els nervis espinals que surten des de la medul·la espinal cap als diversos òrgans, músculs, óssos i cèl·lules de tot el cos.

Origen de la subluxació

La nostra forma de vida fa que la columna vertebral estigui sotmesa a diversos tipus d'estrès, ja sigui físic (traumes, caigudes, moviments repetitius, males postures, etc.), químic (mala alimentació, tabaquisme, medicació, contaminació ambiental, etc.), o emocional (discussions, ansietat, relacions tòxiques, etc.).

L'ajust vertebral

És un impuls suau, ràpid i específic aplicat sobre la vèrtebra subluxada. El professional en quiropràctica pot detectar les subluxacions mitjançant la palpació, proves neurològiques o per imatges diagnòstiques.  En l'ajust es requereix precisió i habilitat més que força, i el professional té en compte el vector, la velocitat i l'amplitud necessària per alliberar la subluxació.

La tècnica

Les tècniques són manuals, aplicades de forma directa amb les mans. També es fan servir tècniques indirectes de teixits tous, tècniques amb activador neurològic o amb falques d'ajustament. Totes elles s'adapten en funció de la persona, la condició específica i l'estat present.

Els estudis en quiropràctica

La formació en quiropràctica és universitària i de caràcter superior a temps complet durant 5 o 7 anys. S'obté un títol equivalent a llicenciatura,  màster o doctorat segons el país.

La quiropràctica al món

És una professió sanitària reconeguda i integrada dins del sistema sanitari de països com el Canadà, Austràlia, Nova Zelada, Mèxic, Regne Unit, Suïssa, Suècia, Noruega i França, entre d'altres. 

Comitè científic

El comité científic de la Associació Espanyola de Quiropràctica s'encarrega de recopilar i actualitzar la millor evidencia científica sobre la quiropràctica de revistes acreditades.

Escoles de quiropràctica

A Espanya existeixen dues escoles que s'atorguen títols d'estudis superiors en Quiropràctica acreditats pel ECCE: Barcelona College of Chiropractic i  Madrid College of Chiropractic.

La ECCE

La European Council on Chiropractic Education (ECCE) és la figura que assegura la uniformitat de l'ensenyament i la qualitat de l'educació a nivell de la Unió Europea.

La AEQ

L'Associació Espanyola de Quiropràctica (AEQ) treballa per la regularització i el reconeixement de la professió i estudis en Quiropràctica a Espanya ja que actualment no es troba regulada.

"Conservar la Salut és més fàcil que curar la malaltia"

B. J. Palmer

ADVERTÈNCIA LEGAL

LA QUIROPRÀCTICA, tot i ser reconeguda com a professió sanitària per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i de tenir caràcter sanitari a la majoria dels països desenvolupats del món, entre ells molts països europeus com el Regne Unit, França, Portugal, Itàlia, Dinamarca o Suïssa, i en alguns d'ells amb reconeixement de professió sanitària de salut bàsica, NO ÉS UNA PROFESSIÓ SANITÀRIA I NO HA SIGUT OBJECTE DE REGULACIÓ EXPRESSA A ESPANYA. En ser la normativa sanitària una qüestió de Dret intern i reservat a la Sobirania de cada País membre de la UE, la professió quiropràctica a Espanya es troba en una situació de buit normatiu. Des de l'Associació Espanyola de Quiropràctica (AEQ) s'ha sol·licitat davant les Corts i els Ministeris competents en matèria de Sanitat i Educació que el Parlament impulsi el procés legislatiu que reconegui el caràcter sanitari i la substantivitat pròpia de la professió quiropràctica. Els països que presenten una regulació legal, la llicenciatura en Quiropràctica s'obté en finalitzar els programes educatius de 5 o 6 anys. Dues institucions espanyoles, el Real Centro Universitario María Cristina de Madrid (UCR) i el Barcelona College of Chiropractic (BCC), ofereixen programes (TÍTOLS PROPIS, NO OFICIALS) de cinc anys de duració per la formació i l'exercici de la quiropràctica, a l'espera que es reconegui legalment aquesta professió a Espanya. Mentrestant, aquests títols cumpleixen tots els estàndars de qualitat i excel·lència que exigeix el  Consejo de Educación Quiropráctica Europeo (ECCE) , i paradoxalment, els titulats espanyols podran exercir com a professionals sanitaris oficials en altres països com Estats Units, França o Anglaterra, però no en el seu propi. L'AEQ va ser creada i reconeguda pel Ministeri d'interior en 1986, inclou a 200 membres que posseeixen un títol universitari reconegut pel Consell d'Educació Quiropràctic Europeu, fet que garanteix el compliment dels més alts estàndards de qualitat en l'exercici d'aquesta professió a nivell Europeu, però lamentablement, fins a la data, els nostres títols i diplomes NO SÓN TÍTOLS OFICIALS EN ESPANYA. Si estàs assistint a una consulta quiropràctica, verifica i comprava que el quiropràctic que t'assisteix és membre de l'AEQ en l'apartat "Busca un quiropràctic" a la pàgina web oficial: http://www.quiropractica-aeq.com, d'aquesta manera tindràs la garantia que compleixen els estàndards de qualitat establerts per l'ECCE. La regulació de la quiropràctica a Espanya és una qüestió d'oportunitat política, però mentrestant, els professionals quiropràctics que compleixen els requisits establerts pels Estatuts de l'AEQ es troben en situació d'inseguretat jurídica i greuge compartiu amb altres professionals d'altres països europeus, sent possible que els ciutadans siguin tractats per presumptes quiropràctics que no cumpleixen els mínims estàndars de qualitat exigibles internacionalment.